سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تهران
درباره محصول- نگارش:

سامانه برگزاری آزمون های الکترونیک

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی - تیرماه 1400 :

جهت مشاهده کارنامه آزمون کتبی خود، شماره داوطلبی خود را به عنوان نام کاربری و کد ملی خود را به عنوان کلمه عبور وارد کرده و سپس دکمه ورود به پنل کاربری را زده و کارنامه آزمون کتبی خود را مشاهده نمایید.

جهت آشنایی با قابلیت های سامانه آزمون اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فیلم آموزشی استفاده از نرم افزار اینجا کلیک کنید.

شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین  دانشجویان پزشکی 

دستور العمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان دندانپزشکی(امیرآباد-پردیس بین الملل) 

دستور العمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان داروسازی نیمسال اول 1400-1399

دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان پیراپزشکی نیمسال اول 1400-1399

راهنمای شرکت در آزمون الکترونیک دانشکده پرستاری و مامایی