سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تهران
درباره محصول- نگارش:

سامانه برگزاری آزمون های الکترونیک

قابل توجه داوطلبان آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، جامع داروسازی و پیش کارورزی- اسفند ماه ۹۹ که محل آزمون آنها دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است:

جهت مشاهده نتیجه آزمون خود، کدملی خود را به عنوان کد کاربری و رمز عبور وارد نموده و دکمه ورود به پنل کاربری را بزنید ونتیجه آزمون خود را مشاهده نمایید.

شیوه نامه برگزاری آزمون های الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران-تابستان 1399

جهت آشنایی با قابلیت های سامانه آزمون اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فیلم آموزشی استفاده از نرم افزار اینجا کلیک کنید.

شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین  دانشجویان پزشکی 

دستور العمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان دندانپزشکی(امیرآباد-پردیس بین الملل) 

دستور العمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان داروسازی نیمسال اول 1400-1399

دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان پیراپزشکی نیمسال اول 1400-1399

راهنمای شرکت در آزمون الکترونیک دانشکده پرستاری و مامایی