سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تهران
درباره محصول- نگارش:

سامانه برگزاری آزمون های الکترونیک

قابل توجه داوطلبان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) - خرداد ماه 1401:
جهت مشاهده نمره آزمون کتبی و شفاهی خود، کد ملی خود را به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد کرده، سپس دکمه ورود به پنل کاربری را انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است که پذیرفته شدگان نهایی متعاقبا اعلام خواهند شد.
 
 

جهت آشنایی با قابلیت های سامانه آزمون اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فیلم آموزشی استفاده از نرم افزار اینجا کلیک کنید.

شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین  دانشجویان پزشکی 

دستور العمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان دندانپزشکی(امیرآباد-پردیس بین الملل) 

دستور العمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان داروسازی نیمسال اول 1400-1399

دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان پیراپزشکی نیمسال اول 1400-1399

راهنمای شرکت در آزمون الکترونیک دانشکده پرستاری و مامایی