سیستم برگزاری آزمون

دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تهران

مشاهده اطلاعات و توضیحات

سامانه برگزاری آزمون های الکترونیک 

قابل توجه  داوطلبان خارج از کشور در آزمون­های جامع علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی)، پیش کارورزی و 180 واحدی داروسازی (ارزشیابی و ارتقاء) - اسفند ماه 1401 :

جهت مشاهده نتیجه آزمون  ،کد ملی خود را به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد کرده و دکمه ورود به پنل کاربری را بزنید .

جهت آشنایی با قابلیت های سامانه آزمون اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت فیلم آموزشی استفاده از نرم افزار اینجا کلیک کنید.

شیوه نامه برگزاری آزمون های برخط در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین  دانشجویان پزشکی 

دستور العمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان دندانپزشکی(امیرآباد-پردیس بین الملل) 

دستور العمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان داروسازی نیمسال اول 1400-1399

دستورالعمل مربوط به برگزاری آزمون های آنلاین دانشجویان پیراپزشکی نیمسال اول 1400-1399

راهنمای شرکت در آزمون الکترونیک دانشکده پرستاری و مامایی